top of page

Pravidla

znak_snh.jpg
Kotva 1

 

 

V každém týmu hraje 7 hráčů + náhradníci. V poli tedy jsou 3 útočníci, 2 záložníci, 1 obránce a 1 brankář. Hrací plocha je rozdělena na 3 třetiny: obrannou, střední a útočnou. Hraje se speciálním balónem, kterého se můžou hráči dotknout jen rukou. Každý hráč může 2 sekundy nést balón. Poté musí hráč klepnout balónem o zem, nebo nadhodit. To může provést maximálně 2krát. Cílem hry je vsítit do branky protihráče, co největší počet gólů. Vyhrává ten tým, který na konci zápasu vsítil větší počet gólů.

 

Útočník

Útočník se může pohybovat pouze v útočné, střední třetině a může vstoupit do brankoviště soupeře. Jeho hlavním úkolem je vstřelit gól. Při střelbě nesmí stát v brankovišti.

 

Záložník a obránce

Záložník se smí pohybovat ve střední a obranné třetine, ale nemůže vstoupit do brankoviště. Jeho úkolem je bránit protivníkovi ve střelbě. Stejnou úlohu má i obránce (také lidově nazývaný „bek“), který se může navíc pohybovat i v brankovišti.

 

Brankář

Brankář se může pohybovat ve střední, obranné třetině a brankovišti. Má za úkol krýt střely soupeře ve vlastní bráně. Může případně zasáhnout míč i nohou.

 

Základní pravidla

 
1. Hřiště

Hřiště v národní házené má tvar obdélníku o rozměrech 45×30 metrů (povolená tolerance –5 %). Povrch hřiště je buď z materiálů umělých nebo, z materiálů přírodních. Hřiště musí být vyznačeno dobře viditelnými a kontrastujícími čarami s barvou jeho povrchu širokými 6–8 cm. Hřiště je rozděleno třetinovými čarami rovnoběžnými s půlicí čarou na obrannou, střední a útočnou třetinu o stejných velikostech. Obranná třetina jednoho družstva je současně útočnou třetinou soupeře.

 
2. Branky

Branky mají světlost 2×2,40 metrů, pro mladší žactvo 2×2,20 metrů. Tvoří je dvě čtyřhranné tyče vzdálené 2 m a spojené ve výši 2,40 m příčným břevnem. Nejmenší síla tyčí je 80×80 mm, největší 100×100 mm. Tyče a břevno branky jsou natřeny bílou barvou.

 
3. Míč

Míč je vyroben z kůže nebo z umělého materiálu. Obvod míče nesmí být menší než 580 mm a větší než 605 mm. Na začátku utkání musí být jeho hmotnost nejméně 285 g a nejvíce 420 g.

 
4. Počet hráčů

U dospělých a dorostu má družstvo 15 hráčů – 13 hráčů v poli a 2 brankáři. U žákovských složek má družstvo taktéž 15 hráčů – 13 hráčů v poli a 2 brankáře.Při zahájení hry musí nastoupit na hřiště všichni hráči,kteří jsou zapsáni v zápisu o utkání. Na konci 1.poločasu a na začátku 2.poločasu nastupuje pouze 7 hráčů (brankař,obránce, dva záložníci a tři útočníci). Na konci utkání nastupují opět všichni hráči.

 
5. Střídání hráčů

Střídat je možno jen na vlastní polovině střední třetiny, kde se nachází vlastní střídačka. Střídající hráči mohou vystřídat kteréhokoliv hráče (kromě vyloučených) kdykoliv v průběhu hry, i brankář brankáře.

 
6. Výstroj hráčů

Celé družstvo musí být jednotně sportovně oblečeno ve stejně barevných dresech a stejně barevných trenýrkách. Jen brankáři musí mít dres barevně odlišný od hráčů v poli. Všichni hráči včetně brankářů musí mít na zádech dresu číslo v barvě odlišné od barvy dresu.

 
7. Hrací doba

Dospělí a dorost 2×30 minut, žactvo 2×25 minut. Každé družstvo má právo v každém poločase na oddechový čas v délce trvání max. 1 minuty. Oddechový čas se do hrací doby nezapočítává. Požadovat čerpání oddechového času na rozhodčím může kapitán, vedoucí, trenér nebo hráč zastupující na hřišti kapitána pouze předepsanou gestikulací v přerušené hře.

 
8. Rozsah pohybu hráčů

Brankář a obránce se mohou pohybovat a hrát ve vlastní obranné třetině včetně brankoviště a ve střední třetině. Záložníci se mohou pohybovat a hrát ve vlastní obranné třetině mimo brankoviště a ve střední třetině. Útočníci se mohou pohybovat a hrát ve střední třetině a útočné třetině (obranné třetině soupeře) včetně brankoviště, nesmí ale z brankoviště střílet na branku.

 
9. Postavení mimo hru

Jakmile přejde míč ze střední do útočné třetiny (obranné třetiny soupeře), musí všichni bránící hráči útočícího družstva co nejrychleji opustit vlastní obrannou polovinu a přesunout se do útočné poloviny. To za předpokladu, že se na jejich obranné polovině nezdržuje žádný soupeřův hráč. Do vlastní obranné poloviny se mohou vrátit teprve tehdy, když se míč vrátí do střední třetiny nebo do jejich obranné poloviny přejde soupeřův hráč. Nedodrží-li jeden nebo více bránících hráčů toto ustanovení, dostávají se do postavení mimo hru a proti jejich družstvu se nařizuje trestný hod. Trestný hod se provádí ze středu hřiště a bránící hráč, který se provinil nebo hráč označený rozhodčím(v případě provinění více bránících hráčů) musí zůstat v soupeřově obranné polovině do písknutí rozhodčího. Hráči útočícího družstva mohou bránit návratu bránícího hráče.

 
10. Provádění hodů

Každý hod musí být proveden do 2 sekund po písknutí rozhodčího. Rozhodčí je povinen umožnit rychlé střídání brankařů před provedením pokutového i trestného hodu. S výjimkou hodu od branky a pokutového se všechny hody provádějí z místa. Při provádění hodu musí hráč stát na jedné nebo na obou nohou. Od písknutí rozhodčího k hodu do doby jeho provedení se nesmí hráč s míčem rozběhnout, pokročit, vykročit, ukročit kterýmkoliv směrem. Před provedením hodu musejí být spoluhráči i hráči soupeře vzdáleni od hráče, který hod provádí, nejméně 4 m.

 
11. Vhazování míče ze zámezí

Zahraje-li hráč míč za pomezní čáru, vhazuje do hry míč hráč soupeře z místa, kde míč přešel do zámezí.

 
12. Hod od branky

Brankář provádí hod:

  • zahraje-li hráč míč za soupeřovu brankovou čáru (mimo branku),

  • vyrazí-li brankář při střelbě na branku míč v brankovišti za vlastní branku (nikoliv však až po odrazu od tyče)..

 
13. Hod z rohu

Zahraje-li hráč (mimo brankáře při brankářském zákroku) míč za vlastní brankovou čáru (mimo branku), vhazuje míč do hry útočník soupeře. Jeden záložník bráního týmu se v okamžiku hodu z rohu přesouvá mimo obranné pásmo.

 
14. Hra brankáře

Brankář smí v brankovišti míč nohou zarazit, odrazit, vykopnout, a to pouze při střelbě na branku. Použije-li brankář těchto výhod úmyslně, včetně odkopnutí při každém jiném zákroku uvnitř brankoviště, nařídí rozhodčí pokutový hod.

 
15. Hra s míčem

Hráč smí držet míč (i ležící na zemi) nebo se s ním pohybovat nejdéle 6 sekund. Míč může však vyhazovat nad hlavu nebo odrážet od země, ale nejvýše dvakrát za sebou. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem vyrážet míč soupeři z ruky. Není dovoleno kopání do míče nebo zarážení míče nohou, tj. částí nohy od kolena dolů, koleno v to počítaje. Je zakázáno házet úmyslně míč soupeři na nohy.

 
16. Střelba na branku

Na branku se smí střílet při nepřerušené hře, z hodu z rohu, z trestného a pokutového hodu. Hráč smí hodit míč jednou nebo oběma rukama, nebo srazit míč do branky rukou (rukama) nebo jinou částí těla, kromě nohou, a to z prostoru mimo soupeřovo brankoviště. Pro posuzování správnosti střelby na branku rozhoduje vždy postavení nohou. Při střelbě s výskokem musí hráč po provedení hodu dopadnout vně brankoviště.

 
17. Dosažení branky

Branky je dosaženo, projde-li míč po zemi nebo ve vzduchu celým svým objemem přes brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a brankovým břevnem a útočící družstvo neporušilo žádné ustanovení pravidel.

 
18. Volný hod

Z volného hodu nemůže být přímo dosaženo branky, ani vlastní. Dostane-li se míč přímo z volného hodu do soupeřovy branky, nařídí rozhodčí hod od branky. Dostane-li se míč přímo do vlastní branky, nařídí rozhodčí hod z rohu.

 
19. Trestný hod

Z trestného hodu může být přímo dosaženo branky, třeba i vlastní. Při provádění trestného hodu v útočné třetině musí zbylí útočníci zaujmout postavení mimo brankoviště. Do brankoviště mohou vstoupit po písknutí rozhodčího k provedení hodu.

 
20. Pokutový hod

Pokutový hod se provádí z kteréhokoliv místa na myšlené spojnici středu branky se středem hřiště, nejdále 4 m od brankoviště. Z pokutového hodu může být přímo dosaženo branky.

 
21. Hod rozhodčího

Hodem rozhodčího se pokračuje ve hře v případech sporných nebo dopustí-li se oba soupeři současně stejného porušení pravidel.

 

Zdroj: http://www.svaznarodnihazene.cz/20-princip-hry-a-zakladni-pravidla
Autor: Jaroslav Holý

Snímek obrazovky 2020-06-09 v 17.00.06.

Pravidla Národní házené

Kotva 2

Pravidla národní házené přípravek

Odlišnosti od článků pravidel národní házené

"Následující ustanovení pravidel sledují podporu spoluúčasti všech hrajících dětí. Zdůrazňují myšlenku, že prožitek ze hry by měl mít přednost před konečným brankovým výsledkem. Radost ze hry a výchovné působení stojí v popředí. Měli bychom mít vždy na paměti, že je třeba hrát hru pro její podstatu, ne pro zisk bodů za každou cenu."

 

HŘIŠTĚ A INVENTÁŘ

1. Hraje se na šířku hřiště (umožňuje pro turnaje využití dvou hřišť na hrací ploše z bezpečnostních důvodů se v tomto případě nechá volná střední třetina). Hřištěm je tedy obdélník o rozměrech 30 x 15 m. Využívá se nalajnovaných čar na

házenkářském hřišti (vyjma brankoviště a středu hřiště).

 

2. Brankoviště je půlkruh o poloměru 5 m se středem uprostřed branky. Vyznačený na hrací ploše. Doporučené lajnování – na písku lajnovačkou, na asfaltu a conipuru křídou nebo vhodnou lepicí páskou, na umělé trávě lajnovačkou (ideální je šmolka, ale docela vidět je i obyčejné vápno).

 

3. Střed hřiště je označen křížkem.

 

4. Rozměr branky: výška 2 m, šířka 2 m (materiál pro první rok necháváme namožnostech oddílů, ovšem s přihlédnutím na bezpečnost hráčů)

 

5. Hraje se handbalovým č. 1 (50-52 cm)

DRUŽSTVO

1. Počet hráčů v družstvu je omezen na 8.

 

2. Pro sezonu 2012/2013 tvoří družstvo hráči narození po 1.9.2003, V družstvu mohou být děvčata i chlapci.

 

3. Na hřišti jsou vždy 4 hráči. (3+1). Klesne-li počet členů družstva z jakékoliv příčiny pod tento minimální počet, je utkání ukončeno.

 

PRAVIDLA HRY

1. Hrací doba 2 x 20 minut, přestávka 10 minut (při turnajovém systému je možný dle rozpisu turnaje minimální čas 2 x10 minut

s přestávkou 5 minut).

 

2. Není kapitán, není los, výhoz v prvním poločase má domácí družstvo.

 

3. Volbu stran má hostující celek.

 

4. Základní postavení hráčů: Brankář stojí v brance na brankové čáře, bránící hráči před čárou brankoviště.

 

5. Útočníci, pokud zahajují utkání (hru), stojí na pomyslné půlicí čáře vzdáleni od sebe 4m, střední rozehrávající útočník na značce středu hřiště. Tento hod nesmí směřovatdozadu na brankáře. Je nutno dodržení pravidla 4 metrové vzdálenosti, první se musí po rozehrávce míče dotknout hráč rozehrávajícího družstva. Není-li v době rozehrávky na hřišti v obou družstvech předepsaný počet čtyř hráčů, nesmí rozhodčí zahájit hru.

 

6. Je možno libovolně střídat brankáře do pole a zpět při přerušené hře (v nepřerušené hře lze brankáře vystřídat pouze za hráče ze střídačky. Brankáře nelze střídat při přerušené hře, kdy byl odpískán pokutový nebo trestný hod (pouze v případě

zranění). Jinak hráči se mohou střídat kdykoliv v průběhu utkání.

 

7. Hráč, který jde při střídání (v prostoru střídačky) ze hřiště, nesmí již nijak zasáhnout do hry, ale místo něho může jít do hry nový hráč (obdobně jako v hokeji). Díky živelnosti v této kategorii se tedy nedodržuje do puntíku pravidlo o střídání, že musí

dříve střídaný hráč hřiště opustit, než přijde střídající). Špatné střídání se řeší napomenutím, v případě získání nesportovní výhody s tím spojené, následuje pokutový hod.

 

8. Každý trenér má právo v každém poločase na oddechový čas v délce trvání max. 1 minuty.

 

9. Hraje se systémem 3 +1 bez omezení rozsahu pohybu, tedy všichni brání a všichni útočí. Brankář nesmí překročit pomyslnou polovinu hřiště (střed hřiště je označen křížkem), do brankoviště mohou vstoupit všichni útočící hráči, nemohou odtud však střílet a jakkoliv bránit brankáři v chytání. Z bránících hráčů může mimo brankáře vstoupit do brankoviště pouze

obránce, (rozlišení obrany - viz bod 14)

 

10. Při rohovém hodu odchází záložník nebo obránce na značku středu hřiště.

 

11. Není ofsajd.

 

12. Lze hrát směrem do vlastní obranné poloviny.

 

13. Dodržování základních pravidel národní házené jako je dvousekundové držení míče, 4 m při rozehrávkách, rozehrávky

z pevné nohy, přešlapy, možnost využít obránce v brance při trestném hodu, výhody, volné, trestné a pokutové hody za jednotlivé přestupky atd. jsou zachovány dle pravidel NH.

 

14. Páskami se rozlišuje obránce, nikoli záložníci (aby nebylo na jednom brankovišti „přepáskováno“ - možno zajistit

i rozlišováky odlišných barev).

 

15. Tresty výchovné – v závažnosti žluté karty - slovním pokáráním. Závažnější přestupek řešený v pravidlech NH červenou kartou bude zde řešen pokutovým hodem (i přestupek ve formě slovní kritiky rozhodčího ze strany trenéra a vedoucího družstva). V případě trestu odpovídajícímu OT (zde hlavně jakýkoliv vulgarismus) dojde k pokutovému hodu a vyloučení

hráče do konce utkání. Družstvo ovšem pokračuje dále ve složení 3+1.

16. Soutěž je možno hrát i turnajovým způsobem.

Pravidla přípravky
bottom of page